# درد_دل
سلام  بازهم دلم از دست بعضی ها گرفت امروز که بیرون بودم توی خیابون دیدم صدای نوار ترانه بلنده اونم کی؟موقع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید