سلام

سوال کردم چرا در کشور ما تغییر سیستم برای بهبود اقتصاد انجام نمی گیرد؟ گفتند در کشور ما تقریبا 500 نفر هستند که مسوولیتها گردشی به آنها می رسد و غیر از آنها ما کسی را نداریم که سیستم را متحول کند.آیا واقعا نداریم؟یا.....

من جای مسوولین باشم سعی می کنم به این سوال جواب بدهم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید