1) معنی تنهایی چیه؟ 2) آیا انسانی که کسی کنارش نیست تنهاست؟ 3)تنها کیه؟ 4)چطور تنها نشیم؟     نظر نویسنده: 1) تنهایی به نظر من وقتی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید
                                      سلام                                      از آخرین روزی که این وبلاگ را به روز می کنم خیلی می گذره. امروز دوباره تصمیم گرفتم شروع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
سلام من می خواهم گروهی برای ساختن کشور امام زمانی درست بشه هر کس مایله بگه  
/ 0 نظر / 6 بازدید
سلام  بازهم دلم از دست بعضی ها گرفت امروز که بیرون بودم توی خیابون دیدم صدای نوار ترانه بلنده اونم کی؟موقع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
مهر 88
2 پست
آذر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
5 پست
عشق
1 پست
تنهایی
1 پست
تنها
1 پست
وبلاگ
2 پست
تصمیم
1 پست
داستان
1 پست
هواپیما
1 پست
مبارک
1 پست
سال
1 پست
نو
1 پست
پیشرفت
1 پست
توسعه
1 پست
گروه
2 پست
گرو_علمی
1 پست
ایران
1 پست
ahmadinejad
1 پست
rantkhar
1 پست
ekhtelas
1 پست
mashaee
1 پست
masool
1 پست
edalat
1 پست
malek
1 پست
اقتصاد
1 پست
مسوولیت
1 پست
مسوولین
1 پست
سیسم
1 پست
شهادت
1 پست
درد_دل
1 پست
عالی
1 پست